En budget ger dig koll

En budget är en prognos över framtida ekonomiska händelser. Det är en uppskattning av dina inkomster och utgifter den närmaste tiden.

Att göra en budget är knepigt men kassabok.nu försöker göra det så enkelt som möjligt genom att tillhandahålla lättanvända verktyg.

Börja med att budgetera för dina fasta utgifter som hyra och lån etc, uppskatta sen hur mycket du tror du lägger ut på annat som till exempel livsmedel. I slutet av månaden kommer du se hur rätt eller fel du gissade, förutsatt att du kassaboken är komplett.